Vis avanserte klient innstillinger
NB! Klienten som angis her må være registrert i BankID OIDC på aktuell server med redirect_uri=https://util.bankidnorge.no/oidc-testclient/callback.

Access token-et blir sendt til disse URL-ene som bearer token.