Vis avanserte klient innstillinger
NB! Klienten som angis her må være registrert i BankID OIDC på aktuell server.