Vis avanserte klient innstillinger

NB! Klienten som angis her må være registrert i BankID OIDC på aktuell server.


Signing typeMessages